เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอต่างๆ เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ควบคุมงานสนาม(FS) และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล(FI)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอต่างๆ เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ควบคุมงานสนาม(FS) และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล(FI) ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

57133733 2270812426465356_4718122703955951616_o56857513 2270812359798696_1714680953223249920_o56675156 2270812479798684_8233989087149686784_o56659816 2270812366465362_4343461148968878080_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.