สรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล และรดน้ำขอพรสถิติจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รดน้ำขอพรสถิติจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

56866427 2271444626402136_4748427258757120000_n56976844 2271444676402131_7242513496234000384_n56749302 2271444633068802_8024138617154699264_n56931980 2271445189735413_6152076215231447040_n57039957 2271446543068611_6251028684023529472_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.