ร่วมงานสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ

57226505 2274892879390644_3060829166711603200_n57321526 2274892976057301_6234026703794995200_n57433631 2274892929390639_130668865242791936_n57188208 2274893082723957_4580443309624786944_n57736437 2274893149390617_9129486121938452480_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.