อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๑

 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 ซึ่งคาบการปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จำนวน 860 สถานประกอบการ

58604220 2278090929070839_4874261558487678976_o57726592 2278090852404180_4962376991568297984_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.