เข้าพบผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย เพื่อขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

58909869 2278096102403655_1969120927576752128_n57674167 2278096085736990_2632331790102036480_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.