สังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนาม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านสร้าง เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย เพื่อสังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

58381162 2279759805570618_2678334819737272320_o58441741 2279759672237298_2006166493678534656_o58379382 2279759718903960_1232797412297277440_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.