เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เพื่อขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

58384330 2279838348896097_7498198414102888448_o58380037 2279838458896086_8202260566006300672_o58381556 2279838505562748_7060132550437502976_o58461299 2279838568896075_4091388899891347456_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.