เข้าพบผู้จัดการทั่วไป บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าพบผู้จัดการทั่วไป บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

59177995 2279768415569757_3895364956119367680_n58643461 2279768498903082_5694256748999737344_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.