จัดอบรมโครงการน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) รุ่นที่ 1

วันอังคารที่​ 30 เมษายน 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) จากอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอท่าเรือ อำเภอบางปะอิน ณ ห้องอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

58814602 2282004995346099_7049823366206717952_n58581870 2282005052012760_8727958790600654848_n59472554 2282005072012758_1037130951538245632_n58902199 2282005102012755_2940812808205369344_n58543108 2282005165346082_3729895968036880384_n59458355 2282005508679381_7285837003147444224_n58822292 2282005728679359_4813817315499966464_n58769432 2282005402012725_3742932563874807808_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.