จัดอบรมโครงการน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่​ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) จากอำเภอนครหลวง อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอผักไห่ อำเภอภาชี อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภออุทัย อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

59527741 2283282058551726_5933937544981905408_n59380218 2283282091885056_5198764174699659264_n59675294 2283282701884995_8256436171081515008_n59477453 2283282215218377_6862348189765206016_n59286135 2283282471885018_2288932782371504128_n59039625 2283282311885034_3085403947377098752_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.