บันทึกเทปรายการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ"

 

บันทึกเทปรายการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ"

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและสร้างความรับรู้เข้าใจสู่ประชาชนในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พร้อมกันนี้ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ" โดยได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสนามโดย "คุณมาดี" ความจำเป็นของการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำในระดับครัวเรือนและสถานประกอบการ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ ๘ มิติ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ เป็นต้น
เครดิต:FB สำนักงานสถิติแห่งชาติ

59986490 2286679604878638_5574498741366292480_n59688762 2286679684878630_9019316409749995520_n59696722 2286679908211941_6273095014809600000_n59804714 2286679748211957_6484673509061558272_n59859586 2286679651545300_2126927629578665984_n59880680 2286679714878627_6253230425993379840_n60096257 2286682354878363_3757240603176337408_n59863034 2287030648176867_7212562314162077696_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.