ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้น ม.4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย, ม.7 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน และ ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

 

59985587 2287817428098189_2030683923645726720_o

59980924 2287817548098177_20236288170917888_o

59856220 2287817461431519_4192582559927894016_o

59826132 2287817508098181_1118562212915445760_o

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.