ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ วัดแจ้ง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

60484862 2292158674330731_800805985303134208_n60338854 2292158740997391_9203657746124111872_n60346486 2292158710997394_2147624909474365440_n60391966 2292158880997377_8995013719557668864_n60340096 2292158987664033_9215569369768132608_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.