ลงพื้นที่อำเภอเสนา เพื่อสังเกตการณ์การเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโครงการสำมะโนน้ำ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.
น.ส.วรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอเสนา เพื่อสังเกตการณ์การเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

60771386 2294710624075536_4016449786524729344_o60923789 2294710730742192_7632555492316807168_n60651491 2294710880742177_14705972316471296_o61205663 2294710827408849_4821252719933128704_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.