ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอนครหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอนครหลวง

61773497 2305386873007911_1803322940704423936_o62016632 2305387536341178_3326297753792806912_o61894008 2305386886341243_5967730175868141568_o62045349 2305387689674496_4325398384832675840_o61918369 2305387973007801_3520448559247785984_o61982326 2305387343007864_4735760901985009664_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.