ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ด้านสังคม >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.