ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ด้านเศรษฐกิจ >> คลิ๊ก

ด้านสังคม >> คลิ๊ก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >> คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.