ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

64673833 2319001924979739_4960092872125710336_o64650057 2319002051646393_2567929704686288896_o65880293 2319002284979703_1239265671699759104_o65307435 2319002181646380_4432001216876118016_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.