ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล(FI) โครงการระะบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ที่ถูกสุนัขกัด

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 14.00 น.
นายจิรพล​ รอดบาง​ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ พร้อมด้วยข้าราชการ​ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล(FI) โครงการระะบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ที่ถูกสุนัขกัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

65546782 2319698108243454_122359662598160384_n65536360 2319698134910118_8727421846674210816_n65452818 2319698181576780_1793113854981439488_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.