ลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ที่จะขอย้ายศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ที่จะขอย้ายศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

66466457 2324262877786977_2391147858645483520_n65894170 2324262744453657_3773425921143341056_n65729087 2324262721120326_1763742373235392512_n65903290 2324262847786980_6903811091076218880_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.