อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้ามาติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้ามาติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

66453349 2327848317428433_4660233700221386752_n66471845 2327848407428424_8837168856771330048_n67172044 2327848340761764_2133587156759740416_n66364452 2327848430761755_2246845474420031488_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.