ร่วมพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระอินทราชา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

66824856 2327849260761672_4729328514149384192_n66452651 2327849307428334_5868774348411633664_n66486981 2327849287428336_7420630986909548544_n66371790 2327849377428327_1761273492889665536_n66792523 2327849457428319_1320634080525549568_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.