ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

67655960 2345254045687860_3314789242894286848_o67842324 2345254199021178_3083408643010330624_o67797271 2345254069021191_7219233772762300416_o67761608 2345254059021192_6944810316307890176_o67741564 2345254189021179_8834049327534964736_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.