ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

20 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อนำเสนอสถานะรายการข้อมูล นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

68796576 10211727852991720_1698223991459676160_n68756699 10211727860431906_4364422595123085312_n69316103 10211727857911843_6823642442709860352_n69165987 10211727853271727_1977563905567752192_n68902154 10211727858111848_158546832241197056_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.