ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ 4 กันยายน เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ/อบรมแบบสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference และเวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสรุปงานในเดือนที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 62

69510607 10211805890422607_3518098026725900288_n69520705 10211805887942545_3676292933641830400_n69809014 10211805884982471_45765045497364480_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.