เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๒

9 ตค. 62 เวลา 13.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน เพื่อจัดสรรให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

71754734 10212005000360231_3299301466270859264_n71784481 10212004999080199_5489690772406009856_n72190889 10212004997800167_7021319897351192576_n72297949 10212005000000222_5527189706665623552_n72655370 10212004998120175_7146571043602169856_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.