ออกสังเกตุการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกสังเกตุการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563

72778884 10212095822190720_800479670867853312_n75402055 10212095822710733_2239992373062926336_n73062006 10212095823990765_7504391898677641216_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.