ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

31 ต.ค.62 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคาบที่กำหนด พร้อมทั้งขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ และเหนื่อยยาก

75233743 2407223616157569_1816225756901015552_o75486150 2407223619490902_2723311386548502528_o76248196 2407223609490903_596590267587362816_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.