ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนสายเอเชีย ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

73236410 10212191764349214_1337891637077999616_n74887101 10212191766669272_4125654861943406592_n69795123 10212191775109483_1980378908737929216_n75418854 10212191773229436_1739529894536151040_n75196414 10212191773469442_3901467735279796224_n74334087 10212191774869477_5739522629102993408_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.