ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันนี้เวลา 9.00น. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 ณ พื้นที่อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 ict  191111_0006 ict  191111_0005 ict  191111_0002 ict  191111_0010 ict  191111_0013 ict  191111_0018 ict  191111_0038 ict  191111_0048

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.