สภากาแฟ ณ โรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด

20 พย.2562 เวลา 7.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ โรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70200962 10212277974504414_4559443784290533376_n76713955 10212277969904299_4293959189866217472_n76612151 10212277970464313_2584657524267417600_n78169779 10212277971384336_1163360040367685632_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.