บวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรี 7 ชั้น(หลังใหม่)

21 พย. 2562 เวลา 6.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรี 7 ชั้น(หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

76653021 10212282931268330_5653363729719361536_n75635911 10212282939308531_1123335682517893120_n75241103 10212282931988348_8395245103156822016_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.