ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พ.ย.

8 พ.ย. 2562 เวลา 9.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

78632988 10212326935488408_5023650304978059264_n75323233 10212326936008421_2782330645286748160_n78161515 2431752533704677_5004766317325058048_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.