อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมงาน อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง แสดงเจตนารมณ์ ชาวอยุธยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

78153841 2440551639491433_7141419874575712256_o78500761 2440551719491425_5718545321634562048_o78581208 2440551779491419_6564299836202418176_o78617856 2440551986158065_4451901578474946560_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.