แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจโครงการต่างๆ และได้ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ที่จะเริ่มทำสำมะโนเดือน กรกฎาคม ปีหน้า

 191209_0005 191209_0012 191209_0015 191209_0018 191209_0025

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.