ใครได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ?

ใครได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ ติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

info2

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.