ที่ตั้งสำนักงาน

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ถนนสายเอเซีย
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
โทร./โทรสาร 0 3533 6584 5
http://ayuttaya.nso.go.th     E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.