ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ถนนสายเอเซีย  ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
โทร./โทรสาร 035-336584-5
เว็บไซต์ : http://ayuttaya.nso.go.th
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.