ออกสังเกตุการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พศ. ๒๕๖๓

17 ธันวาคม 2562 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกสังเกตุการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พศ. 2563 ในเขตเทศบาลอโยธยา อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่ อธิบายให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจ

c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0012c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0011c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0010c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0006c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0005c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0007c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0004c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513637124_191217_0002

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.