สภากาแฟประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

18 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสภากาแฟประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513656171_191218_0009c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513656171_191218_0005c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218513656171_191218_0002

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.