ทำความสะอาดบริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย

18 ธันวาคม 2562 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 191218_0006 191218_0018 191218_0024 191218_0029 191218_0007

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.