กรกฎาคม 2563 แล้วพบกัน "สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563"

กรกฎาคม 2563 แล้วพบกัน "สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563"

board-01 resize

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.