ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

26 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน

2562 191226_00082562 191226_00052562 191226_0001

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.