ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อำเภอวังน้อย

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้นายอำเภอวังน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ได้ทราบและร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

81929067 10212570233370703_6638476240686678016_n81406424 10212570233730712_6667191408480223232_n81668065 10212570233010694_7562365049411469312_n81634139 10212570239890866_2764402270677237760_n81386704 10212570236050770_8968903389299605504_n81547220 10212570235490756_9174446131650756608_n81724571 10212570234650735_917728983808737280_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.