สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

vynil phc-01 resize2

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.