มาดี มีดีที่ข้อมูล

มาดี มีดีที่ข้อมูล แล้วพบกับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 กรกฎาคม นี้

82007437 588809601973690_7419569361188290560_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.