ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโครงการสำมะโนประชากรฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 กับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

83783614 10212657327628005_1945807617460797440_n82829934 10212657325507952_5674807672499601408_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.