เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทองบริเวณโบราณสถานป้อมเพชร

วันที่ 22 มกราคม 63 เวลา 9.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทองบริเวณโบราณสถานป้อมเพชรถึงแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

82603172 10212663351458597_915299419593637888_n82593128 10212663352178615_8500166670252244992_n82634839 10212663352858632_5547411714070282240_n83742244 10212663356698728_806481187584344064_n83752117 10212663361138839_3934159664832315392_n83851547 10212663363538899_2538365735390937088_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.