ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมของสภาอุตสาหกรรม

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติฯ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในการประชุมของสภาอุตสาหกรรมและขอความร่วมมือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมในการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติในการสำรวจทุกๆโครงการ

83626367 10212669258886279_4359343843540205568_n83799815 10212669259766301_7752787969282408448_n83718899 10212669259246288_6102866129221320704_n82879104 10212669260246313_7751648626127929344_n84064735 10212669265246438_7007109358102249472_n83733705 10212669261446343_7895011842739666944_n83702940 10212669261046333_6324409720694112256_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.