ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน

วันที่ 31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ทราบถึงโครงการฯ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 .2563 200127_0002 .2563 200127_0003 .2563 200127_0004 .2563 200127_0006 .2563 200127_0024 .2563 200127_0025

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.