นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

31 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด ต่อประธานและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

82796045 10212719386779445_8763886935061037056_n83678522 10212719389179505_1708988609727561728_n84352744 10212719388499488_454382826674978816_n84175384 10212719387459462_2239104452998987776_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.